Endüstri mühendisliğinin temel amacı etkinliği ve verimliliği arttırmaktır. Bir endüstri mühendisinin başlıca ilgi alanları; ; verimlilik analizi, değerlendirmesi ve yönetimi, işbilim ve iş etüdü, iş yeri düzenleme, iş güvenliği, yatırım analizi ve planlaması, kuruluş yeri seçimi, finansman yönetimi, mühendislik ekonomisi, karlılık analizleri, üretim planlama ve denetim, satış tahminleri, malzeme yönetimi, lojistik ve stok denetim, nitelik denetim ve güvenilirlik, standardizasyon, kıymet analizi, maliyet düşürme, araştırma ve geliştirme yönetimi, teknoloji transferi, bilgisayar destekli tasarım, imalat ve planlama, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, suni zeka ve uzman sistemler, bakım planlaması ve kontrolü, stratejik planlama, yönetim ve organizasyonel planlama, insan gücü planlama, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, proje yönetimi vb. sayılabilir.

Endüstri mühendisliği disiplinler arası geniş bir alanda çalışmayı gerektiren bir bilim dalıdır. İnsanları, makineleri, enerjiyi, malzemeyi en verimli şekilde kullanabilecek prosesleri tasarlar.