Misyon / Vizyon

Misyon

Avrasya Üniversitesi Misyonunu Eğitim ve Sanayi ile İşbirliğine odaklamıştır. Eğitim misyonumuz, ürün ve hizmet üreten sistemlerin tasarımı, planlanması, analizi, kontrolü ve iyileştirilmesi konularında evrensel bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip, analitik düşünme ve araştırma yapma yeteneği gelişmiş, ortak eğitim programı sayesinde iş ortamını yakından tanımış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edindiği için ekonominin ve sanayinin gereksinimlerine ve değişimlerine uyum sağlayacak, takım çalışmasına ver disiplinler arası işbirliğine yatkın, girişimci, lider, mesleğinin etik değerlere saygılı Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.
Araştırma misyonumuz, uluslararası düzeyde başarılı araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, iş dünyası ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ortak projeler gerçekleştirmek, ürün ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların verimlik ve kalitelerini iyileştirerek, üretim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmaktır.

Vizyon

Ülkemizde Endüstri Mühendisliğinin bütün alanlarında kabul gören, çağdaş eğitim değerlerini rehber alarak öğrencilerine verdiği lisans ve lisansüstü eğitimle bir eğitim üssü, Sektör ile işbirliğini geliştirerek toplumun gelişmesine yön veren bir teknoloji merkezi, yaptığı araştırma ve uygulamalar ile yurt içi ve yurt dışında referans kaynağı olan seçkin bir kurum kimliğine ulaşmaktır.